Hledejte nemovitosti

Aktuality

1805 2012

Jak se dobrat tržní ceny bytu

Oceňování a určení tržní hodnoty nemovitosti je jedna z nejdůležitějších dovedností investora. Bez ní nemůžeme vědět, zda jsme koupili výhodně či nikoliv. Sleva deset procent ještě v české realitní džungli, kde je většina nabídek nadsazená nad reálnou cenu, nemusí znamenat žádnou výhru.

ZpětÚvodní strana » Aktuality » Katastr a nemovitosti
02.03.2010 18:29

Katastr a nemovitosti

Druhé vydání publikace Katastr a nemovitosti poskytuje čtenáři obraz o celé šíři problémů vztahujících se k právním vztahům k nemovitostem a ke katastru nemovitostí. Seznámí čtenáře s historií právních vztahů k nemovitostem, se současnou právní úpravou i s možným budoucím vývojem v této oblasti. Jsou zde uvedeny odpovědi na praktické otázky z katastrálního práva, občanského práva, z práva o vlastnictví bytů, návod jak podávat žaloby v případě sporu o nemovitosti. Autor vychází ze své dosavadní praxe v oboru a nevyhýbá se proto ani otázkám, jejichž řešení nebývá vždy jednoznačné.

Kniha je nepostradatelnou pomůckou zejména pro pracovníky katastrálních úřadů, realitních kanceláří, soudce, notáře, advokáty, správce konkursní podstaty, zaměstnance bank a stavebních spořitelen. Ujít pozornosti by však neměla ani daňovým poradcům, správcům nemovitého majetku a studentům právnických i jiných společenskovědních a ekonomických fakult.

Autor publikace, Mgr. Ing. Petr Baudyš, od roku 1993 pracuje na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním v samostatném oddělení legislativy. Připravuje a projednává návrhy právních předpisů pro vedení a správu katastru nemovitostí a řeší složité právní otázky spojené s jednotným uplatňováním právních předpisů pro vedení katastru nemovitostí v České republice. Pravidelně přednáší právní vztahy k nemovitostem a katastr soudcům, advokátním koncipientům, notářům, pracovníkům realitních kanceláří, daňovým poradcům a správcům konkursní podstaty. Publikoval přes 150 odborných článků, převážně v časopisech Právní rádce, Právní rozhledy, Bulletin advokacie, Ad Notam, Realit, ale i v mnoha dalších časopisech. Spolu s JUDr. Evou Barešovou vydal v Nakladatelství C. H. Beck publikaci Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, která se zatím dočkala 4. doplněného vydání, a publikaci Vzory listin o nemovitostech (2. vydání).

Zdroj: C. H. Beck

© 2020, Diamond City – všechna práva vyhrazena | RB reality | ABC kočárky

Ochrana osobních údajů | Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | Výměna odkazů

Webové stránky vytvořila eBRÁNA | Vytvořeno na systému RealBrána | XHTML 1.0 | CSS 3